Wedstrijd uitleg

Wedstrijdreglement HSV De Brasem – Borger

Artikel  1

Voor deelname aan de wedstrijden dient men op het tijdstip van aanvang aanwezig te zijn, tenzij de wedstrijdleiding anders heeft beslist. Inschrijving en loting vinden plaats op de parkeerplaats bij de ALDI, bij de woensdagmiddagwedstrijden op de lang parkeerplaats bij van Dijk, tegenover de ALDI. Na vertrek blijft men achter de wedstrijdleiding aanrijden.Bij aankomst aan het viswater mag men zich naar de plaats begeven, die bij de loting is toegewezen en beginnen met de voorbereiding. De wedstrijd begint pas na het startsignaal (zie art 5) .

Artikel 2

Iedere deelnemer dient zich te houden aan de besluiten van de wedstrijdleiding. Bij problemen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

Artikel 3

De wedstrijdleiding bepaalt of in het aangewezen water op die dag kan worden gevist. Uitwijken naar ander water wordt, indien mogelijk, tijdig bekendgemaakt. (zie ook de website onder het kopje Nieuws).

Artikel 4

Er wordt op nummer gevist, men mag zich 1 meter naar links of rechts van het nummer begeven. Bij calamiteiten wordt overleg gepleegd met de wedstrijdleiding.

Artikel 5

Er mag niet eerder gevist of gevoerd worden dan wanneer de wedstrijdleiding hiervoor een sein heeft gegeven, middels claxonneren bij het begin. Er mag wel worden gepeild. Het be-azen van de haak voor het signaal wordt gezien als vissen en is niet toegestaan.

Artikel 6

Er mag worden gevist met 1 hengel en 1 haak.

Artikel 7

Er mag de gehele wedstrijd worden gevoerd, maar niet met aardappelen. Tijdens het vissen mag er met een aparte cuphengel worden bijgevoerd.

Artikel 8

Het in het bezit hebben van gekleurd voer en gekleurde maden, alsmede verse de vase, is verboden. Kunstaas en imitaties van gangbare aassoorten is verboden, zoals bijvoorbeeld; imitatiemaden en imitatie vers de vase.

Artikel 9

Het gebruik en in het bezit hebben van een katapult is geheel voor eigen risico.

Artikel 10

Alle wedstrijden worden gevist op gewicht en wettelijke maat.

Artikel 11

Voor het aanbieden van ondermaatse vis volgt diskwalificatie.

Artikel 12

Voor de uitslag tellen niet mee: snoek, snoekbaars en paling.

Artikel 13

De wedstrijdleiding komt langs het water te wegen, het leefnet dient zolang in het water te blijven.

Artikel 14

Voor de uitslag in het eindklassement tellen tien van de veertien wedstrijden.

Artikel 15

Om voor een prijs in aanmerking te komen, moet men minimaal tien wedstrijden te hebben gevist.

Artikel 16

Eindigt men in een wedstrijd gelijk, dan gaat diegene die het dichtst naar het midden zit voor.

Artikel 17

De gesloten tijd voor kopvoorn, winde en baars is van 1 april t/m 31 mei.

Artikel 18

De afstand tussen de vissers is minimaal 30 meter. Er wordt geen ‘vrij vak’ meer geplaatst tussen de vakken.

Artikel 19

Wie zich niet houdt aan dit reglement riskeert diskwalificatie.

Artikel 20

De vereniging of wedstrijdleiding is niet aansprakelijk voor de overtreding begaan door een deelnemer of voor schade ontstaan door wat dan ook, zowel voor, tijdens en na de wedstrijd.

Artikel 21

Het in het bezit hebben van de juiste documenten is verplicht.

Artikel 22

Als het laatste signaal klinkt, dient de hengel direct uit het water gehaald te worden. Gebeurt dit niet dan volgt diskwalificatie. Heeft een visser net voor het eindsignaal een  vis gehaakt, dan mag hij die rustig binnenhalen. Als de weegploeg komt en hij heeft geen tijd om de vis aan te bieden, dan telt die vis niet mee.

Artikel 23

Indeling van het wedstrijdwater geschiedt in 2 vakken, waarbij het A-vak bij een oneven aantal, de meeste deelnemers bevat.

Artikel 24

Houdt de stek ook na de wedstrijd schoon. Dit draagt bij aan een positiever beeld van de hengelsport.